ஜனவரி 29, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 65ஊர்ப்புதிர் - 65 ல், தமிழகத்தில் உள்ள  ஏழு  (7)   ஊர்களின்  பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால்,அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்     2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று   அப்படியே  படிப்படியாக,  7-வது ஊரின்   7-வது எழுத்து சேர்த்தால்,  தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்  [ ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 65 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 

1.    ஜெயங்கொண்டம்           
2.    தஞ்சாவூர்                                                          
3.    பெண்ணாடம்                                                         
4.    கொட்டாம்பட்டி                                                 
5.     நாமக்கல்                            
6.     ஆரணி   
7.    குளத்துப்பாளையம்             
       
  
'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு:   விடை:    நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஒரு பேரூராட்சி.

விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்

ஜனவரி 18, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 64ஊர்ப்புதிர் - 64 ல், தமிழகத்தில் உள்ள  ஏழு  (7)   ஊர்களின்  பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்     2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று   அப்படியே  படிப்படியாக,  7-வது ஊரின்   7-வது எழுத்து சேர்த்தால்,  தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்  [ ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 64 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 

1.    அய்யம்பேட்டை           
2.    எட்டயபுரம்                                                         
3.    கன்னியாகுமரி                                                        
4.    காங்கேயம்                                                
5.     திருக்கண்ணமங்கை                           
6.     சின்னமனூர்  
7.    வடகண்டம்            
       
  
'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு:   விடை:    சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஒரு பேரூராட்சி.

விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்

ஜனவரி 10, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 63ஊர்ப்புதிர் - 63 ல், தமிழகத்தில் உள்ள  ஏழு  (7)     ஊர்களின் பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்     2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று   அப்படியே  படிப்படியாக,  7-வது ஊரின்   7-வது எழுத்து சேர்த்தால்,  தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்  [ ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 63 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 

1.    வியாசர்பாடி          
2.    போடிநாயக்கனூர்                                                        
3.    மடத்துக்குளம்                                                       
4.    தேவிபட்டணம்                                               
5.     திருமணஞ்சேரி                          
6.     அரியலூர்  
7.    சங்கரன் கோவில்            
       
  
'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு:   விடை:    விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு பேரூராட்சி.

விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்

ஜனவரி 03, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 62ஊர்ப்புதிர் - 62 ல், தமிழகத்தில் உள்ள  ஏழு  (7)     ஊர்களின் பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து, 2-வது ஊரின் 2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து என்று அப்படியே படிப்படியாக, 7-வது ஊரின் 7-வது எழுத்து சேர்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்  [ ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 62 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 

1.    வேங்கைவாடி         
2.    வைத்தீஸ்வரன் கோவில்                                                       
3.    அரசராம்பட்டு                                                      
4.    ஆடூர்குப்பம்                                               
5.     சடையம்பட்டு                         
6.     எண்டப்புலி 
7.    அசகளத்தூர்           
       
  
'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு:   விடை:    தமிழ் நாட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒன்று.

விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்