ஜூலை 05, 2018

ஊர்ப்புதிர் - 99
ஊர்ப்புதிர் - 99ல், தமிழகத்தில் உள்ள    ஏழு  (7)  ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.   

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி  அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று  அப்படியே படிப்படியாக, 7-வது ஊரின்   7-வது  எழுத்து சேர்த்தால்,   தமிழகத்தில்  உள்ள வேறு  ஒரு ஊரின்   பெயர்  [ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]   கிடைக்கும்.


ஊர்ப்புதிர் - 98 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:


1.   இராந்தம்                
2.   ராஜபாளையம்                
3.   ரிஷிவந்தியம்                 
4.   செஞ்சேரிபுதூர்              
5.   ஓமலூர்                
6.   பள்ளிக்கரணை 
7.   திருநாகேஸ்வரம்
    

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு :  தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.   

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.ராமராவ்