அக்டோபர் 13, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 85


ஊர்ப்புதிர் - 85 ல்,  தமிழகத்தில் உள்ள     எட்டு  (8)      ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி  அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று   அப்படியே படிப்படியாக, 8-வது ஊரின்   8-வது  எழுத்து  சேர்த்தால்,   தமிழகத்தில்  உள்ள வேறு  ஒரு ஊரின்   பெயர்  [எட்டு (8) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.


ஊர்ப்புதிர் - 85 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1.   பாஞ்சாலங்குறிச்சி   
2.   திருத்தணி    
3.   அத்திப்பாக்கம்      
4.   திருவானைக்காவல்    
5.   கீழ்வில்லிவளம்    
6.   மதுராந்தகம்      
7.   பெருந்துறை   
8.   வேடசந்தூர்      


'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

விடை:   தமிழ் நாடு சட்டமன்றத்  தொகுதிகளில் ஒன்று.  

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்