ஜனவரி 10, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 63ஊர்ப்புதிர் - 63 ல், தமிழகத்தில் உள்ள  ஏழு  (7)     ஊர்களின் பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்     2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று   அப்படியே  படிப்படியாக,  7-வது ஊரின்   7-வது எழுத்து சேர்த்தால்,  தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்  [ ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 63 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 

1.    வியாசர்பாடி          
2.    போடிநாயக்கனூர்                                                        
3.    மடத்துக்குளம்                                                       
4.    தேவிபட்டணம்                                               
5.     திருமணஞ்சேரி                          
6.     அரியலூர்  
7.    சங்கரன் கோவில்            
       
  
'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

குறிப்பு:   விடை:    விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு பேரூராட்சி.

விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்

5 கருத்துகள் :