ஜூலை 24, 2016

ஊர்ப்புதிர் - 39


ஊர்ப்புதிர் - 39 ல், தமிழகத்தில் உள்ள எட்டு (8) ஊர்களின் பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால்,அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து, 2-வது ஊரின் 2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து என்று அப்படியே படிப்படியாக, 8-வது ஊரின் 8-வது எழுத்து சேர்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர் [எட்டு  (8) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.   
                          
ஊர்ப்புதிர் - 39 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 
1.     உத்தரம்பாக்கம்                                           
2.     ஓட்டப்பிடாரம்                                    
3.     அறந்தாங்கி                                    
4.     சென்றாயன்பாலயம்                                    
5.      சேடப்பட்டி    
6.      மதுராந்தகம் 
7.      சின்னமனூர்   
8.      அந்தியூர் 
                   

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

குறிப்பு:  விடை: ஒரு சட்ட மன்ற தொகுதி. 

ராமராவ்

ஜூலை 15, 2016

ஊர்ப்புதிர் - 38

 

ஊர்ப்புதிர் - 38 ல், தமிழகத்தில் உள்ள ஆறு (6) ஊர்களின் பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால்,அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து, 2-வது ஊரின் 2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து என்று அப்படியே படிப்படியாக, 6-வது ஊரின் 6-வது எழுத்து சேர்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர் [ஆறு  (6) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.   
                          
ஊர்ப்புதிர் - 38 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 
1.     மரக்காணம்                                          
2.     திட்டக்குடி                                   
3.     ஆலங்குடி                                   
4.     வெள்ளைபிள்ளையார்பட்டி                                   
5.      பெருநாவலூர்  
6.      குண்டகவயல்          

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

குறிப்பு:  விடை: ஒரு அரசியல் பிரபலம் பிறந்த சிற்றூர். 

ராமராவ்