ஜூன் 19, 2017

ஊர்ப்புதிர் - 80


ஊர்ப்புதிர் - 80 ல், தமிழகத்தில் உள்ள   ஏழு  (7)  ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின்  3-வது எழுத்து  என்று   அப்படியே  படிப்படியாக, 7-வது ஊரின்   7-வது எழுத்து சேர்த்தால்,  தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்  [ஏழு (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 80 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1.    பட்டாபிராம்
2.   மாவனந்தல் 
3.   கரிவலம்வந்த நல்லூர் 
4.   பொள்ளாச்சி 
5.   ஒட்டன்சத்திரம் 
6.   நாரணமங்கலம் 
7.   தென்காசி 

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

விடை:   தமிழ் நாடு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் ஒரு பேரூராட்சி. 

விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்