ஜனவரி 18, 2018

ஊர்ப்புதிர் - 92


ஊர்ப்புதிர் - 92 ல்,  தமிழகத்தில் உள்ள    ஏழு  (7)   ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில்   கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி  அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று  அப்படியே படிப்படியாக, 7-வது ஊரின்   7-வது  எழுத்து சேர்த்தால்,   தமிழகத்தில்  உள்ள வேறு  ஒரு ஊரின்   பெயர்  [ஏழு  (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 92 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1.   அருப்புக்கோட்டை          
2.   புகழ்சில்லத்தூர்                
3.   அரசன்கன்னி             
4.   திண்டிவனம்      
5.   வண்ணாங்குட்டை          
6.   ஊமச்சிகுளம்         
7.   கம்மந்தாங்கல்  

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
குறிப்பு :  தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.   
விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.
ராமராவ் 

ஜனவரி 07, 2018

ஊர்ப்புதிர் - 91


ஊர்ப்புதிர் - 91 ல்,  தமிழகத்தில் உள்ள    எட்டு   (8)   ஊர்களின் பெயர்கள் ஒரு வரிசையில்   கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி  அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து,  2-வது ஊரின்  2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து  என்று  அப்படியே படிப்படியாக, 8-வது ஊரின்   8-வது  எழுத்து சேர்த்தால்,   தமிழகத்தில்  உள்ள வேறு  ஒரு ஊரின்   பெயர்  [எட்டு  (8) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.

ஊர்ப்புதிர் - 91 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்:

1.   திண்டுக்கல்         
2.   கீழ்கட்டளை                
3.   எட்டயபுரம்           
4.   கிளியாப்பட்டு      
5.   நாரியமங்கலம்         
6.   மேல்மருவத்தூர்         
7.   வாணியம்பாடி  
8.   எழுத்தாணிவயல்  

'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
குறிப்பு :  தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்று.   
விடையை பின்னூட்டம் மூலமாக மட்டும் அனுப்பவும்.
ராமராவ்