செப்டம்பர் 11, 2016

ஊர்ப்புதிர் - 46

 

ஊர்ப்புதிர் - 46 ல், தமிழகத்தில் உள்ள   ஏழு (7)     ஊர்களின் பெயர்கள், ஒரு வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 


இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டால், அந்த வரிசையில், முதல் ஊரின் முதல் எழுத்து, 2-வது ஊரின் 2-வது எழுத்து, 3-வது ஊரின் 3-வது எழுத்து என்று அப்படியே படிப்படியாக, 7-வது ஊரின் 7-வது எழுத்து சேர்த்தால், தமிழகத்தில் உள்ள வேறு ஒரு ஊரின் பெயர்   [ ஏழு (7) எழுத்துக்களைக் கொண்டது]  கிடைக்கும்.                          
ஊர்ப்புதிர் - 46 க்கான ஊர்களின் பெயர்கள்: 
1.     காலமநல்லூர்                                                  
2.     அனேதர்மபுரி                                        
3.     இரண்டாம்சேத்தி                                         
4.     குருவாடி                                          
5.      திண்டிவனம்           
6.      காப்பணமங்கலம்  
7.      கட்டகஞ்சம்பட்டி         
                   
'ஊர்ப்புதிர்' விடைக்கான ஊரின் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இறுதி விடைக்கான ஊரின் பெயரை பின்னூட்டமாக மட்டும் அனுப்பவும்.

ராமராவ்

6 கருத்துகள் :

 1. திரு சுரேஷ் பாபு 11.9.2016 அன்று அனுப்பிய விடை:

  1. காலமநல்லூர் 3
  2. அனேதர்மபுரி 7
  3. இரண்டாம்சேத்தி 6
  4. குருவாடி 2
  5. திண்டிவனம் 1
  6. காப்பணமங்கலம் 4
  7. கட்டகஞ்சம்பட்டி 5

  விடை திருமணஞ்சேரி

  பதிலளிநீக்கு
 2. திரு ஆர்.வைத்தியநாதன் 11.9.2016 அன்று அனுப்பிய விடை:

  திருமணஞ்சேரி

  பதிலளிநீக்கு
 3. திருமதி சாந்தி நாராயணன் 12.9.2016 அன்று அனுப்பிய விடை:

  திண்டிவனம்
  குருவாடி
  காலமநல்லூர்
  காப்பணமங்கலம்
  கட்டகஞ்சம்பட்டி
  இரண்டாம்சேத்தி
  அனேதர்மபுரி

  இறுதி விடை: திருமணஞ்சேரி

  பதிலளிநீக்கு
 4. திருமதி சௌதாமினி சுப்ரமண்யம் 12.9.2016 அன்று அனுப்பிய விடை:

  "திருமணஞ்சேரி"

  பதிலளிநீக்கு